LED PANEL LIGHT (ดาวน์ไลท์) เลือกไฟอย่างไรให้สว่าง

LED PANEL LIGHT FSL (ดาวน์ไลท์) เลือกไฟอย่างไรให้สว่าง แสงสว่างเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา เพราะคงไม่มีคนชอบที่จะอยู่ในความมืด ในตอนกลางวันเราอาจจะมีแสงจากธรรมชาติให้ความสว่างกับเรา และต่างทราบกันดีกว่า แสงสว่างในธรรมชาตินี้จะหมดไปในช่วงเวลากลางคืน ดังนั้นเราจึงจะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า

          ดังนั้นการวางแผนการใช้งานอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้แสงให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประหยัดพลังงาน การติดตั้งหลอดไฟ ดาวน์ไลท์LED จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดใหม่ๆ ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของแสงสว่างที่อาจจะไม่เพียงพอ แต่การใช้ชีวิตไม่ว่าจะในบ้านหรือในคอนโด ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและต้องการแสงสว่างอย่างเพียงพอ ในการพักผ่อนหรือในการทำกิจกรรมต่างๆ เพราะหากแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็อาจะส่งผลเสียต่อสุขภาพตาได้

          อย่างไรก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างถูกต้อง ในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เราจะต้องไม่ให้มีแสงสว่างที่มากหรือน้อยจนเกิดไป เพราะหากแสงสว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินไปจากการที่เราต้องเพ่งมอง ทำให้เกิดการเมื่อยล้าหรือปวดตา มึนศีรษะ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เช่นเดียวกันกับหากมีแสงสว่างที่มากจนเกินไป จะทำให้เกิดความไม่สบายตา ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อาจเป็นสาเหตุของโรคทางสายตาได้เช่นเดียวกัน

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านแสงสว่างได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก มีการผลิตไฟที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น โดยสามารถแบ่งตามการใช้งานได้ดังต่อไปนี้

          1.แสงไฟเพื่อใช้งานทั่วไป หลอดไฟที่นิยมใช้กันเช่นพวก หลอดฟูออเรสเซนซ์ หลอดดาวน์ไลท์ LED พวกนี้จะให้แสงสว่างกระจายเป็นวงกว้าง ให้แสงสว่างปริมาณที่มาก นิยมใช้กันมากเพราะ มีราคาถูกและมีให้เลือกทั้งแสงสีขาวและแสงสีส้มอบอุ่น 

          2. แสงไฟเพื่อใช้งาน ดาวน์ไลท์ LED ในกลุ่มนี้มักใช้งานเฉพาะที่ เฉพาะจุด เช่นโคมไฟโต๊ะทำงาน โคมไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น มีลักษณะของแสงที่ไม่กระจายตัวมากนัก ปริมาณของแสงก็ไม่สว่างจนเกินไป และมีความร้อนต่ำ

          3.แสงไฟเฉพาะจุด ในกลุ่มนี้เราจะเน้นใช้งาน เพื่อความสวยงามเป็นหลัก เช่น ดาวน์ไลท์ LED สปอร์ทไลท์ หลอดฮาโลเจน เป็นต้น เพราะมีระดับความสว่างให้เลือกที่หลากหลาย

2306240

เลือกไฟอย่างไรให้ได้แสงดีที่สุด ?

          1.ขั้วหลอด ขั้วหลอดโคมดาวน์ไลท์LEDมีหลายประเภทเลือกให้ถูกกับหลอด เช่น ขั้วเกลียว (รหัส E27) คู่กับหลอดไส้ หลอดตะเกียบ นอกจากนั้นยังต้องดูวิธีการใส่หลอดด้วย เพราะมีทั้งแนวตั้ง ที่นิยมกันทั่วไป และแนวนอน ที่จะมีลักษณะความยาวที่สั่นกว่า มักใช้กับห้องที่ความสูงจากพื้นถึงเพดานต่ำ

          2.ขนาดโคม ต้องดูให้พอดีกับขนาดใต้ฝ้าเพดาน โดยต้องมีการเว้นช่องว่างเพื่อใช้ระบายความร้อนอย่างน้อย 5 ซม. ซึ่งการเลือกขนาดของโคมดาวน์ไลท์ LED นั้นมีผลต่อความสว่างโดยตรง หากห้องที่มีพื้นที่กว้างก็ควรใช้โคมที่มีขนาดใหญ่

          โดยส่วนมาก ไฟที่ใช้ภายในบ้านและคอนโด มักจะใช้เพื่อให้แสงสว่างเป็นหลัก แต่ก็มักจะได้ผลประโยชน์ทางด้านอื่นๆตามมาเช่น บรรยากาศภายในบ้าน ความสวยงาม ซึ่งรูปแบบของแสงเหล่านี้มีหลากหลาย จนหลายคนอาจจะสงสัยว่าไฟแบบไหน ใช้กับห้องไหนดี หรือไฟแบบไหนที่นิยมนำมาติดในบ้านและคอนโด ซึ่ง LTN LIGHTING ขอแบ่งประเภทของแสงไฟหลักๆ 5 ประเภท ดังนี้

1.Daylight = แสงธรรมชาติ

เป็นแสงแดดที่ได้มาโดยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าเป็นบ้านหรือห้องหันไปทิศตะวันออก หรือว่าทิศทางที่เหมาะสม แสงที่เข้ามาจะทำให้บรรยากาศภายในบ้านดูน่าอยู่ โปร่งโล่ง สะอาด และเย็นสบาย แต่ก็มีข้อเสียตรงที่แสงประเภทนี้จะมาพร้อมกับความร้อน และยากต่อการควบคุมดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับแสงประดิษฐ์หรือแสงไฟภายในบ้านประเภทอื่น

2.General Lighting = ไฟส่องสว่างทั่วไป

แสงสว่างทั่วไป ทั้งภายในอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งในเวลากลางวัน ซึ่งจะไม่เน้นความสวยงามแต่จะเน้นการใช้งานเป็นหลัก โดยส่วนมากมักใช้เป็น โคมไฟดาวน์ไลท์ โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว โคมซาลาเปา หรือโคมไฟที่ถูกจัดมากับการโครงการของหมู่บ้าน

d75d9a2d10a8f65eedf958f304150e59

3.Task Lighting : ไฟส่องเฉพาะที่

เป็นการให้แสงสว่างในบริเวณที่เราต้องการ หรือบริเวณที่เราต้องใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องทำงาน ห้องครัว มักใช้โคมไฟตั้งโต๊ะหรือไฟส่องเฉพาะเพื่อให้เราทำกิจกรรมได้สะดวก และไม่เกิดอันตรายขณะทำกิจกรรมต่างๆ

4.Accent Lighting : ไฟส่องเน้น

เป็นการให้แสงแบบส่องเน้นที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเพื่อให้เกิดความสนใจหรือเป็นจุดเด่น โดยส่วนมากจะใช้กับการส่องเน้นรูปภาพ หรือเน้นผิวของวัสดุที่เรานำมาตกแต่งภายในให้โดดเด่น จัดเป็นแสงที่ใช้เพื่อความสวยงามมากกกว่าการใช้งานโดยตรง

5.Decorative Lighting : ไฟตกแต่ง

เป็นแสงที่ได้จากโคมหรือหลอดไฟสีสวยเพื่อสร้างจุดเด่นหรือความสนใจ  ส่วนมากจะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงาม และไม่เน้นที่แสงแต่จะเน้นที่รูปแบบของโคมให้สอดคล้องกับการตกแต่งภายใน จัดเป็นแสงที่ใช้เพื่อการตกแต่ง

          แสงไฟแต่ละแบบก็มีประเภทและรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ แต่ถ้าหากศึกษาการใช้แสงในการตกแต่งบ้านก็ไม่ใช่เรื่องยาก  เท่านี้บ้านธรรมดาๆก็สามารถสวยได้ด้วยไฟประเภทต่างๆ เช่น ดาวไลท์ห้องนอนที่ใช้เพื่อให้ความอบอุ่น หรือเพื่อการพักผ่อน เพียงเท่านี้ห้องก็จะสวยตามที่เราต้องการ

ถ้าชอบบทความนี้ อย่าลืม ‘กดแชร์’ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณอยากแบ่งปัน

คุณสามารถซื้อหลอดไฟ FSL LED ได้แล้วที่ LTN LIGHTING

“มีราคาส่ง และราคาโครงการ”

คิดถึงหลอดไฟคิดถึงLTN
“เพราะ LTN ขายแต่หลอดไฟคุณภาพ และ มีบริการให้คำปรึกษาฟรี”

LTN Lighting Group co., ltd และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
☎️  02-409-2448-50,02-026-6363
Line ID : @ltnlighting

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *